B1F2
201 202 გაყიდული 203 გაყიდული 204 გაყიდული 205 გაყიდული 206 207 208 209 210 211 212 გაყიდული 213 214 გაყიდული 215 გაყიდული 216 გაყიდული 217 გაყიდული 218 გაყიდული 219 გაყიდული 220 გაყიდული 221 გაყიდული 222 გაყიდული 223 გაყიდული 224 გაყიდული

201

გუდური

ბლოკი 1

სართული 2

ოთახი 201

ფართობი კვ. მ 79.7

აპარტამენტი კვ. მ 64

ტერასა კვ. მ 15.7

ფასი/კვ. მ
1,300/- აშშ დოლარი

ფასი
103,610/- აშშ დოლარი

შეუკვეთე ზარი


  202 გაყიდული

  203 გაყიდული

  204 გაყიდული

  205 გაყიდული

  206

  გუდური

  ბლოკი 1

  სართული 2

  ოთახი 206

  ფართობი კვ. მ 34.3

  აპარტამენტი კვ. მ 25.8

  ტერასა კვ. მ 8.5

  ფასი/კვ. მ
  1,300/- აშშ დოლარი

  ფასი
  44,590/- აშშ დოლარი

  შეუკვეთე ზარი


   207

   გუდური

   ბლოკი 1

   სართული 2

   ოთახი 207

   ფართობი კვ. მ 34.3

   აპარტამენტი კვ. მ 25.8

   ტერასა კვ. მ 8.5

   ფასი/კვ. მ
   1,300/- აშშ დოლარი

   ფასი
   44,590/- აშშ დოლარი

   შეუკვეთე ზარი


    208

    გუდური

    ბლოკი 1

    სართული 2

    ოთახი 208

    ფართობი კვ. მ 34.3

    აპარტამენტი კვ. მ 25.8

    ტერასა კვ. მ 8.5

    ფასი/კვ. მ
    1,300/- აშშ დოლარი

    ფასი
    44,590/- აშშ დოლარი

    შეუკვეთე ზარი


     209

     გუდური

     ბლოკი 1

     სართული 2

     ოთახი 209

     ფართობი კვ. მ 34.3

     აპარტამენტი კვ. მ 25.8

     ტერასა კვ. მ 8.5

     ფასი/კვ. მ
     1,300/- აშშ დოლარი

     ფასი
     44,590/- აშშ დოლარი

     შეუკვეთე ზარი


      210

      გუდური

      ბლოკი 1

      სართული 2

      ოთახი 210

      ფართობი კვ. მ 34.3

      აპარტამენტი კვ. მ 25.8

      ტერასა კვ. მ 8.5

      ფასი/კვ. მ
      1,300/- აშშ დოლარი

      ფასი
      44,590/- აშშ დოლარი

      შეუკვეთე ზარი


       211

       გუდური

       ბლოკი 1

       სართული 2

       ოთახი 211

       ფართობი კვ. მ 34.3

       აპარტამენტი კვ. მ 25.8

       ტერასა კვ. მ 8.5

       ფასი/კვ. მ
       1,300/- აშშ დოლარი

       ფასი
       44,590/- აშშ დოლარი

       შეუკვეთე ზარი


        212 გაყიდული

        213

        გუდური

        ბლოკი 1

        სართული 2

        ოთახი 213

        ფართობი კვ. მ 55.6

        აპარტამენტი კვ. მ 43.4

        ტერასა კვ. მ 12.2

        ფასი/კვ. მ
        1,300/- აშშ დოლარი

        ფასი
        72,280/- აშშ დოლარი

        შეუკვეთე ზარი


         214 გაყიდული

         215 გაყიდული

         216 გაყიდული

         217 გაყიდული

         218 გაყიდული

         219 გაყიდული

         220 გაყიდული

         221 გაყიდული

         222 გაყიდული

         223 გაყიდული

         224 გაყიდული